Selecteer een pagina

BOEIJEN DAKBEDEKKINGEN

PRIVACYBELEID

Privacyverklaring
Boeijen Dakbedekkingen, gevestigd aan de Sluisstraat 1, 5396 NB Lithoijen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals is weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Boeijen Dakbedekkingen
Sluisstraat 1
5396 NB Lithoijen
T: 06 106 466 77

Persoonsgegevens die wij verwerken
Boeijen Dakbedekkingen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam, geslacht
– Adresgegevens, telefoonnummer, emailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Boeijen Dakbedekkingen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.
– U te informeren over onze diensten, producten en activiteiten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Boeijen Dakbedekkingen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden bewaard of nodig is om te voldoen aan de wettelijke bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Boeijen Dakbedekkingen verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Boeijen Dakbedekkingen maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek van een website naar uw computer wordt gestuurd en wordt opgeslagen op uw computer. In cookies wordt bijvoorbeeld informatie opgeslagen over de instellingen van uw computer en door u aangegeven voorkeuren, zodat u deze informatie niet steeds opnieuw hoeft te verstrekken en om een volgend bezoek aan onze websites te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- en adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt de browser van uw computer zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze websites geen cookies ontvangt. Controleer daarvoor de instellingen van uw browser. In het geval dat uw browser cookies weigert, kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze websites of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van een van onze websites.

Websites en links naar andere websites
Onze websites bevatten links naar andere websites. Boeijen Dakbedekkingen is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites en diensten welke niet onder het directe beheer van Boeijen Dakbedekkingen vallen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Boeijen Dakbedekkingen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@boeijendakbedekkingen.nl.

Wanneer u het recht uitoefent op inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens, zal Boeijen Dakbedekkingen eisen stellen ter identificatie en verificatie voor dit betreffende verzoek. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Boeijen Dakbedekkingen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Boeijen Dakbedekkingen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveilig zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@boeijendakbedekkingen.nl of ons contactformulier op onze website.

Wijzigingen in het privacybeleid
Boeijen Dakbedekkingen behoudt zich het recht voor om te allen tijde haar privacybeleid te wijzigen. Op onze websites vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per email op de hoogte.